“Balance is everything”

Samen gaan we op zoek naar balans. Dat klinkt zweveriger dan dat het is. In de Traditionele Chinese Geneeskunde draait alles om balans. Balans tussen lichaam en geest, tussen activiteit en rust, warm en koud, vol en leeg… en ga zo maar door. Licht bestaat niet zonder donker. Beiden zijn nodig. Niets aan de hand, als het maar in balans is. 

Een consult is als volgt opgebouwd:

  • We inventariseren jouw vraag/probleem/klacht
  • het opstellen en bespreken van het behandel/stappenplan
  • zo nodig ondersteuning met ademhalings)oefeningen en/of acupunctuur en/of Tuina
  • het afronden en nabespreken van het consult
  • maken van een vervolgafspraak

 

Wat moet u doen voor een  (vervolg)consult

Het kan zijn, dat het behandel/stappenplan onderdelen bevat waar je thuis mee aan de slag gaat.

Hoeveel consulten zijn nodig?

Tijdens het maken van een behandel/stappenplan, gaan we het ook over de duur van de behandeling hebben. Hoewel ik altijd zal proberen om een indicatie te geven laat het aantal consulten zich lastig voorspellen. Het individuele karakter van ieders klacht, de bereidheid om bijvoorbeeld veranderingen in leefwijze door te voeren en/of thuis oefeningen te doen is samen met allerlei andere factoren die je welzijn beïnvloeden van invloed op het mogelijke aantal behandelingen. Mijn motto is echter “zo veel als nodig, zo weinig als mogelijk”. Dat geldt voor de intensiteit van de behandelingen, maar zeker ook voor het aantal.

Hoeveel tijd zit er tussen de consulten?

De tijd tussen twee consulten is sterk afhankelijk van de klacht en je persoonlijke omstandigheden. Na het eerste consult en in overleg met jou als cliënt wordt  een vervolgafspraak gepland. Dit kan na een week of twee weken zijn, maar ook in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij een acute klacht met een kortere tussentijd. Na elk contact wordt in overleg vastgesteld wat wenselijk is.

Voorkomen?

Veel klachten kunnen worden voorkomen. Soms door een aanpassing in leefwijze, maar ook door het lichaam middels acupunctuur af en toe te ondersteunen in het behouden van balans. Een (half) jaarlijks bezoek aan mijn praktijk kan daar bij helpen.

Hoe lang duurt een consult?

Een eerste consult duurt 60 tot 90 minuten
Een vervolg consult duurt 45 tot 50 minuten